Termes i Condicions

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I D'ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals de compra regulen la compra de productes mitjançant l'accés a la web.

Les dades identificatives del titular del web són les següents:

ALREGI SL
C.I.F. : B17419201
C/GARROTXA Nº 8
POL. IND. EMPORDÀ INTERNACIONAL
17469 VILAMALLA

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 726, Secció 8, Folio 106, Full GE 13991.

Per realitzar la compra es necessari que el Client estigui registrat a la pàgina web www.drinkslowcost.com i accepti les condicions generals de compra. L'acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions de Compra.

ALREGI SL  podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració que aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-les, limitar-les o suspendre-les de manera temporal o definitiva, així com també impedir l'accés a la mateixa, procurant informar a l'usuari d'aquests canvis a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació a la pàgina web, sempre que les circumstancies ho permetin.

La compra dels productes que es mostren a la web http://www.drinkslowcost.com està destinada a consumidors finals, en el sentit establert per la Ley 26/1984, del 19 de juliol, general per la defensa dels consumidors i usuaris, i pel consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, Alregi, S.L. no es fa responsable del mal ús de la web d'empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els sectors afins.

En virtut de l'expressa't anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de www.drinkslowcost.com

Com a Client, vostè declara ser major d'edat y disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb ALREGI SL.


CLIENTS REGISTRATS

Com a client de la web la inscripció és totalment gratuïta. Codis d'accés (nom d'usuari i contrasenya) són personals i intransferibles, sent l'obligació del client per assegurar la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és responsable de l'elecció, la pèrdua, robatori o ús no autoritzat de qualsevol contrasenya o codi i les conseqüències que es puguin derivar. ALREGI SL es reserva el dret d'anul·lar el nom d'usuari i contrasenya per a usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats, o que portin a terme comportaments no conforme a dret.

ALREGI SL garanteix el preu de la jornada en la qual es realitza la compra, sense tenir en compte el dia en què es produeix el lliurament. Tots els preus indicats a www.drinkslowcost.com inclouen el impost del valor afegit (IVA) aplicable. Les imatges dels productes que el client podrà visualitzar a la pàgina web es mostren a efectes identificatius i descriptius, i poden ser diferents dels finalment lliurats, per exemple anyades de vi o canvis d'etiquetatge.

ALREGI SL es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels productes bàsics, així com a suspendre o cancel·lar la venda de manera temporal o permanent. La validesa de les ofertes serà de caràcter mensual/diaria/trimestral.


PREPARACIÓ I ENTREGA DE LA COMANDA

ALREGI SL garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a www.drinkslowcost.com, en cas de no tenir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i els volums requerits, el Client serà informat d'aquesta circumstància.

La comanda serà lliurada al domicili indicat a la franja horari establert o bé el client podrà recollir-ho en un dels punts de venda autoritzats en un terme de 30 dies (Les recollides en els Punts de venda sempre són previ avís, poden transcórrer de 72h. a una setmana).

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius, tant nacionals, autonòmics com a locals, dins de l'horari establert amb el client. Al moment de lliurament, el Client s'identificarà i haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurat i acceptat.

ALREGI SL no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del transport contractat. Una vegada la comanda sigui expedida i el client tingui el número d'identificació el responsable és l'agència de transport contractada.

Actualment ALREGI SL ofereix el servei de lliurament a domicili dins de la Comunitat Europea, exceptuant Canàries, Ceuta i Melilla.


DEVOLUCIONS

En cas d'error disposa d'un termini de 14 dies naturals (si no han desprecintat el producte) després de la recepció per efectuar les reclamacions pertinents. Una vegada finalitzat aquest termini entendrem que la recepció de la mercaderia ha estat satisfactòria.

ALREGI SL no assumeix responsabilitats sobre les demores causades pels serveis duaners dels països de recepció o circulació de les mercaderies ni les despeses ocasionades per impostos reportats per diferències entre països.

En cas de no poder complir amb el termini de lliurament ALREGI SL SL avisa als seus clients i els informa del motiu que provoca la demora i proposa solucions alternatives.

No es fan lliuraments en apartats de correus.


DEVOLUCIONS

El Client pot cursar la devolució en un termini de 14 dies naturals (si no han desprecintat el producte) a partir de la recepció de la comanda, enviant un mail a ventas@drinkslowcost.com adjuntant còpia de l'albarà del transport , tiquet de compra o factura. Els ports aniran a càrrec d'Alregi o del Client, depenent de cada cas, que es valorarà al moment de la incidència.

En el cas d'enviaments internacionals també s'ha d'indicar el número de seguiment de la comanda (“tracking number”) assignat per la companyia de transports.

No s'aplicarà el dret de desistiment en el cas que fos un producte confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats. ALREGI SL es compromet a la devolució de les quantitats abonades en un terme de 30 dies.

Atenem les devolucions de forma preferencial.


PAGAMENT

El pagament pot realitzar-se a través de:

  • Targetes de crèdit o dèbit: Visa, VisaElectron, Mastercard
  • PAYPAL. ALREGI SL garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions mitjançant la passarel·la PAYPAL.
  • Transferència bancària al número de compte ES45 0081 5174 79 0001057608 al moment de realitzar la compra. En aquest cas, el client indicarà el número de comanda al “Concepte” perquè el Departament de Comandes, pot agilitzar el procés de comprovació. En el cas de que la transferència no sigui rebuda en els següents 10 dies hàbils, la comanda serà anul·lada. Aquest mètode de pagament és vàlid solament per transferències realitzades des de entitats espanyoles.

PREUS I IMPOSTOS

Els preus dels productes al carro de la compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) però no inclouen els ports. Aquests es calculen al moment de la tramitació de la comanda.

Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a l'IVA.

Per tenir coneixement de les tarifes duaneres d'importació que s'apliquen en diferents països del món, es pot visitar la base de dades (http://mkaccdb.eu.int/) de la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea (http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm).

Per realitzar les consultes s'ha d'indicar el codi TARIC corresponent (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/taric_en.htm).

En aquesta altra pàgina (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm) es poden trobar els codis TARIC necessaris.